Sadreddin Özçimi Ebru

1955’de Konya’da doğdu. Sâdeddin Kaynak’ın talebelerinden Fevzi Özçimi’nin oğludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’ne giren ilk öğrenciler arasında yer aldı. Eğitimini ney sazı üzerine tamamlayarak 1979 yılında mezun oldu. Konservatuar öğrenimi sırasında Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın’ın öğrencisi oldu. Mezuniyetinden önce 1977 yılında, Dr. Nevzad Atlığ yönetiminde yeni kurulmuş bulunan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ney sanatkârı [...]

GELENEKLİ EBRU SAN‘ATIMIZ Ebru, kitre veya benzeri maddelerle yoğunluğu arttırılmış su üzerine özel fırçalar yardımıyla topraktan elde edilen tabii boyalar serpilerek meydana getirilen desenlerin kâğıda alınmasıyla elde edilen, diğer gelenekli san‘atlarımız gibi geleneği olan bir san‘at dalımızdır. 1 Ebru san‘atı yakın zamana gelinceye kadar hat ve cilt san‘atımızın bir yan unsuru idi. Hattatlarımız, “Hafif Ebru” tabir edilen ebru çeşidinin üzerine hat yazarlar ve bu hatların etrafında iç ve dış pervaz [...]